Prodloužení lhůt pro podání nebo vyplnění daňových přiznání

O co se jedná?

Pro všechny daňové subjekty, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, platí povinnost podat daňové přiznání společně s příslušnými dokumenty nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. V případě elektronického podání se lhůta prodlužuje o jeden měsíc. S námi však máte možnost odložit podání daňového přiznání a tím i splatnost daně o další dva měsíce.

Jak to funguje?

Prostřednictvím naší jednoduché aplikace vám zprostředkujeme u vašeho správce daně prodloužení lhůty pro podání vašich daňových přiznání o několik měsíců.